top of page

Årsmøte i FRI Trøndelag

25. februar kl. 12-15

Fysisk møtested er G108 på Gløshaugen. Link til MazeMap: https://link.mazemap.com/df1uQ53W

Man kan også delta digitalt på Google Meets. Link til videosamtale: https://meet.google.com/efq-jvig-sew

Frist for å melde inn saker er 11.02.24.

 

Alle som har betalt kontingent til Foreningen FRI inneværende år og senest tre uker før årsmøtet har stemmerett. Møtet er åpent for tilhørere.

 

Saksliste:

Klikk på lenken for å se saksdokumentet. Saker merket med * har vedlegg. Disse ligger under sakslisten. 

1/24 Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

2/24 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3/24 Årsberetning*

4/24 Regnskap

5/24 Budsjett*

6/24 Arbeidsprogram

7/24 Endring av vedtekter*

8/24 Valg

Valg av leder, nestleder, økonomiansvarlig, og styremedlemmer

Valg av vara til fylkeslagsleder i landsstyret

Valg av revisor

9/24 Innmeldte saker

10/24 Eventuelt​

bottom of page