top of page

Dette jobber vi med

FRI Trøndelag vil støtte alt arbeid som har som formål å forbedre skeives rettigheter og levevilkår.
I 2023 fokuserer vi bl.a. på helse og antidiskriminering.

Helse

I 2023 vil FRI Trøndelag fortsette sitt arbeid for kjønnsfrihet og bedring i helse- og levevilkår for alle LHBTIS-personer. Vi fokuserer i år på arbeide med:

 • et godt desentralisert helsetilbud for alle transpersoner i alle aldre i hele Trøndelag

 • handlingsplaner på LHBTIS-feltet i flere kommuner og fylkeskommunen

 • å være pådrivere overfor Trøndelags representanter på Stortinget med en tredje kjønnskategori og transpersoners rettigheter

 • informere aktører i Trøndelag om tilbudene om skolering om kjønns- og seksualitetsmangfold, som Rosa Kompetanse og Skeiv Kunnskap.

 • utvikle samarbeidet med andre interesseorganisasjoner for skeive i Trøndelag

Antidiskriminering 

FRI Trøndelag vil fortsette arbeidet mot antirasisme og sammensatt diskrimineringa i samfunnet og egen organisasjon. I 2023 skal vi arbeide med:

 • diskrimineringsvern for alle seksuelle minoriteter som per i dag er utelatt fra antidiskrimineringsloven - BDSM-utøvere, fetisjister, og aseksuelle

 • bevissthet om at homofobi, transfobi, funkofobi, og rasisme forsterker hverandre

 • å være støttespiller for antirasistiske tiltak i hele fylket

 • å være støttespiller for Garmeres, og synliggjøre at vi jobber med skeives rettigheter i Saepmie

 • å være støttespiller for organisasjoner som jobber for skeive som møter funksjonshindringer

 • å sette søkelys på diskriminerende regler for blodgivning for å få disse endret

 • at våre arrangement er på steder som er universelt utformet

 • å gjennomføre lokal skolering om antirasisme innenfor vår organisasjon

bottom of page