top of page

Skeive Studenter Trondheim

Queer Students Trondheim

Vi er en gruppe for og av skeive studenter, som er ansvarlig for arrangementer, samlinger og andre skeive ting som skjer her i Trondheim. Hvis du er en ny, gammel eller utvekslingsstudent, og skeiv, er dette gruppen for deg.

 

Vi ble opprettet i 2011, og har i over ti år laget arrangementer og samlinger hvor skeive studenter kan være seg selv, uten frykt for skeivfobi.

 

Vi er en gruppe som bruker både norsk og engelsk, slik at ALLE skeive studenter, uansett hvilket land de kommer fra, skal kunne ha muligheten til å være med på våre arrangementer og samlinger.

 

Hvis du har ideer for arrangementer og samlinger kan du bruke dette skjemaet: https://forms.gle/f1mqhJ93zdDkzLLY8 

 

Vi hjelper også skeive studenter, og alle skeive studenter som kommer til oss med et problem, kan forvente at vi enten hjelper dem direkte eller setter dem i kontakt med noen andre som kan.

 

Vi kan kontaktes over Messenger på Facebook, i gruppechatten eller til den nåværende administratoren, Messages på Instagram eller på e-post:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/skeivestudentertrondheim
Instagram: https://www.instagram.com/skeivestudentertrondheim/ 
E-post: skeivestudenter@fritrondelag.no  
(Kontakt oss hvis du vil hjelpe oss med å få liv i discorden vår igjen!)

 


We are a group for and by queer students, who are responsible for events, gatherings and other queer things that happen here in Trondheim. If you are a new, old or exchange student, and queer, this is the group for you.

 

We were established in 2011, and have for over ten years made events and gatherings where queer students can be themselves, without fear of queerphobia.

 

We are a group that uses both Norwegian and English, so that ALL queer students, regardless of which country they come from, will have the opportunity to participate in our events and gatherings.

If you have ideas for events and gatherings, you can use this form: https://forms.gle/f1mqhJ93zdDkzLLY8 

 

We also help queer students, and any queer student who comes to us with a problem can expect us to either help them directly or put them in touch with someone else who can.

 

We can be contacted via Messenger on Facebook, in the group chat or to the current administrator, Messages on Instagram or by e-mail:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/skeivestudentertrondheim 
Instagram: https://www.instagram.com/skeivestudentertrondheim/ 
E-mail: skeivestudenter@fritrondelag.no 
(Contact us if you want to help us bring our discord back to life!)
 

Styret / the Board

Hvis du er interessert i å bli med i styret, sjekk ut denne linken for å se om det er ledige stillinger i styret.

If you are interested in joining the board, check out this link to see if there are any vacant positions  on the board. 
bottom of page